Øregangen Brønderslev

Ferier, kurser og andre lukkedage

Sygemeldt påny fra 13/11 pga. forværring

Idet der er flere om ugen, der udebliver fra aftalt tid, hvilket går ud over ventetiden for andre patienter, vil der jfr. Overenskomsten for Speciallægepraksis blive udsendt regning på 250,- hvis man uden afbud ikke kommer til den aftalte tid og 500,- hvis man udebliver fra en operationstid.

HUSK DERFOR VENLIGST AT MELDE AFBUD, HVIS MAN IKKE KOMMER TIL PLANLAGT TID, DA ANDRE SÅ KAN TILBYDES VORES HJÆLP I STEDET.

Specielt vedr. offentlig transport: kommer man med Falck, Flextrafik, Taxa eller lignende, skal man selv sørge for at bestille hjemtransporten, da det ofte er umuligt efter middag at få dette arrangeret herfra.

Kontaktoplysninger

Klinikken måtte desværre lukke igen d. 13/11 pga. kraftig forværring efter ryg-operation

Ørelægen Brønderslev

Telefon er desværre lukket på ubestemt tid pga. fortsat sygdom

Der henvises til regionens øvrige 11 øre-næse-hals-læger på www.sundhed.dk.